Rekrutacja 2021/2022

TERMINARZ NABORU NA ZAJĘCIA

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KONTYNUACJA ZAJĘĆ 

29.03.2021 - 23.04.2021 

Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach - przez osoby uczęszczające na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 

Formularz online dostępny od 29.03.2021 r.

(aby wejść w formularz, należy kliknąć na imię i nazwisko danego nauczyciela)

Magdalena Bany 

Edyta Białek 

Andrzej Dobrowolski

Agata Dzik 

Witold Fita 

Monika Grajda-Widulińska 

Iwona Kiełt-Grajewska

Olga Korybut

Renata Kostrzyńska

Anetta Myszkorowska

Agata Mytenia-Sierańska

Magdalena Olczak

Paweł Pośrednik

Radosław Sasinowski 

Marta Syga

Emil Zwoliński

Agnieszka Zakrzewska - brak możliwości składania kontynuacji na zajęcia

Należy złożyć zgłoszenie poprzez formularz on-line, a następnie dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do dnia 30.04.2021 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00).  

Karty przekazujemy do oznaczonego pudełka znajdującego się w holu głównym PMDK. 

30.04.2021 

Informacja o ilości wolnych miejsc na zajęcia 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

3- 14.05.2021 

Składanie Wniosków o przyjęcie na zajęcia  
w roku szkolnym 2021/2022 

Formularz online dostępny na stronie internetowej PMDK od 3.05.2021 r.

Należy złożyć zgłoszenie poprzez formularz on-line na stronie internetowej, a następnie dostarczyć w wersji papierowej najpóźniej do dnia 28.05.2021 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-20:00).  

Karty przekazujemy do oznaczonego pudełka znajdującego się w holu głównym PMDK. 

24.05 - 4.06.2021 

Badania uzdolnień kierunkowych 

(dokładne terminy podane po ustaleniu z nauczycielami) 

25.06.2021 

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - UZUPEŁNIAJĄCE 

2 - 13.08.2021 

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia – rekrutacja uzupełniająca w roku szkolnym 2021/2022 

23 - 27.08.2021 

Badania uzdolnień kierunkowych 

(dokładne terminy podane po ustaleniu z nauczycielami) 

31.08.2021 

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego 

NA GÓRĘ